Skip to content

בית אבות גולדן היל

סיור וירטואלי בבית אבות גולדן היל – ירושלים

סיור וירטואלי בבית אבות ומרכזים רפואיים מאפשר חשיפה מוגברת ולהביא את העסק ללקוחות פוטנציאלים בצורה אינטרקטיבית, צילום 360 הינו כלי שיווקי מוכח.