Skip to content

    בית אבות גולדן היל

    סיור וירטואלי בבית אבות גולדן היל – ירושלים

    סיור וירטואלי בבית אבות ומרכזים רפואיים מאפשר חשיפה מוגברת ולהביא את העסק ללקוחות פוטנציאלים בצורה אינטרקטיבית, צילום 360 הינו כלי שיווקי מוכח.