Skip to content

סיור וירטואלי בדירה למכירה

סיור וירטואלי בדירה למכירה יד שניה מאפשר חשיפה מוגברת לדירה מבלי להביא את הלקוחות לדירה ולהביא את הנכס ללקוחות פוטנציאלים בצורה אינטרקטיבית, צילום 360 הינו כלי שיווקי מוכח.