Skip to content

    סיור וירטואלי לסוכני רימקס

    סיור וירטואלי בדירה לדוגמה – רימקס למכירה

    סיור וירטואלי בדירות למכירה מאפשר חשיפה מוגברת לדירה מבלי להביא את הלקוחות לדירה ולהביא את הנכס ללקוחות פוטנציאלים בצורה אינטרקטיבית, צילום 360 הינו כלי שיווקי מוכח.