Skip to content

חוף בורה בורה

סיור וירטואלי בחוף בורה בורה טבריה

צילום סטילס והפקת סיור וירטואלי בחוף בורה בורה בטבריה כולל הטמעת הסיור בגוגל מפות והצגת הסיור בכרטיס גוגל ביזנס של הלקוח
הסיור הוירטואלי מאפשר חשיפה מוגברת ולהביא את העסק ללקוחות פוטנציאלים בצורה אינטרקטיבית, צילום 360 הינו כלי שיווקי מוכח.