Skip to content

    חוף בורה בורה

    סיור וירטואלי בחוף בורה בורה טבריה

    צילום סטילס והפקת סיור וירטואלי בחוף בורה בורה בטבריה כולל הטמעת הסיור בגוגל מפות והצגת הסיור בכרטיס גוגל ביזנס של הלקוח
    הסיור הוירטואלי מאפשר חשיפה מוגברת ולהביא את העסק ללקוחות פוטנציאלים בצורה אינטרקטיבית, צילום 360 הינו כלי שיווקי מוכח.