צילום מקצועי לעסקים

לב לאחים

צילום תדמית מקיף עבור ארגון לב לאחים בפעילות ארצית למעלה מעשור הכולל צילום הפעילות השוטפת וצילום כינוסים ואירועים וצילום פנורמי של הכינוס השנתי .

לפרויקטים נוספים