צילום מקצועי לעסקים

כולל בית הלל

צילום סטילס מקיף של הכולל + צילום פנורמי המציג את הבית מדרש במלאו והפקת תוכן פרסומי ומזכרות לתורמים