Skip to content

ישיבות עטרת שלמה

רשת מוסדות עטרת שלמה

צילום והפקת עיצוב גרפיקה ודפוס, והפקת אירועים למעלה מעשור לרשת מוסדות עטרת שלמה. החל מצילום המוסדות, הפעילות, והפקת מזכרות לתורמים, הפקת חוברת ממלכת התורה המציגה את היקף הפעילות ולומדי התורה והפקת סרטון תדמית מקצועי.

תערוכת ישיבות עטרת שלמה במלאות עשור להקמת הישיבות