Skip to content

    ישיבות עטרת שלמה

    רשת מוסדות עטרת שלמה

    צילום והפקת עיצוב גרפיקה ודפוס, והפקת אירועים למעלה מעשור לרשת מוסדות עטרת שלמה. החל מצילום המוסדות, הפעילות, והפקת מזכרות לתורמים, הפקת חוברת ממלכת התורה המציגה את היקף הפעילות ולומדי התורה והפקת סרטון תדמית מקצועי.

    תערוכת ישיבות עטרת שלמה במלאות עשור להקמת הישיבות